Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Szczecinie zabezpieczyli ponad 21-ton mrożonych filetów z mintaja. Świadectwo połowowe tej partii ryb było sfałszowane. Nielegalnie złowione ryby nie zostały wpuszczone do Polski.

Nielegalne i nieautoryzowane połowy ryb stanowią duże zagrożenie dla środowiska, dlatego też odpowiednie służby robią co w ich mocy, by takowym połowom położyć kres.

Oddział Celny “Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie otrzymał z Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informację o sfałszowanym i nieważnym świadectwie połowowym dotyczącym towaru składowanego w jednej z chłodni umiejscowionych w szczecińskim porcie. Funkcjonariusze Oddziału Celnego, których jednym z zadań jest dopilnowanie, aby wszelkie procedury celne dotyczące produktów rybołówstwa odbywały się z prawidłowo sporządzonym, zatwierdzonym i odnoszącym się do zgłaszanych towarów świadectwem połowowym potwierdzili iż w rzeczonym przypadku warunki te nie zostały spełnione.

Stwierdzono, iż świadectwo połowowe wspomnianej partii ryb zostało sfałszowane, w związku z czym 21 ton mrożonych filetów z mintaja zostało zatrzymane.

Ryby są obecnie przechowywane na terenie jednej ze szczecińskich chłodni. Do sądu trafił wniosek o to, by zakwestionowana partia filetów z mintaja przeszła na rzecz Skarbu Państwa (orzeczenie przepadku przedmiotowego towaru).

Sprawę prowadzi Dział Postępowania Celnego Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie.