W najbliższą środę 24 marca 2021 roku odbędzie się kolejna XXXIV już sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 i prowadzone będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

W proponowanym porządku obrad między innymi podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gryfice.

Poza tym radni pochylą się nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice.

Tradycyjnie już mocą uchwały wprowadzone zostaną zmiany do budżetu gminy na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Pod koniec obrad radni zajmą się skargą na działania sołtysa wsi Kołomąć.

sesja rady miejskiej
24 marca 2021 roku odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryficach.