Jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie LV Sesja VIII kadencji odbędzie się w czwartek 24 listopada br., o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: http://www.trzebiatow.pl/asp/transmisje-obrad-sesji-rady-miejskiej,243,,1

W proponowanym porządku obrad zapisane są między innymi takie punkty jak:

  •  Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.
  • Stan przygotowań gminy Trzebiatów do aplikowania o środki UE z obecnej perspektywy finansowej w ramach różnych programów. Plany zadań w gminie, poziom ich przygotowania, możliwości zabezpieczenia wkładów własnych.
  • Tereny zielone – ocena stanu obecnego, organizacja i koszty utrzymania, perspektywy na przyszłość.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2022 – 2035.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebiatów (dz. nr 65/1, 65/2 i 65/3 we Wlewie).
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu bez przetargu (dz. nr 420/13 w Mrzeżynie).
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy rozliczeniu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej przez rodzica.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Trzebiatów z Miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

podpis dokument

Poprzedni artykułGmina Gryfice. Zaświadczenia na zakup węgla
Następny artykułW Pobierowie przybyło 50 dębów szypułkowych