Czerwiec to okres, kiedy poszczególne gminy podsumowują poprzedni rok budżetowy. Gospodarze miast składają sprawozdania finansowe, a Rady akceptują je bądź nie. Gmina Gryfice zrobiła to w środę 15 czerwca br., podczas L sesji Rady Miejskiej.

W środę 15 czerwca br. w sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Gryficach. Głównym tematem wydarzenia była analiza wykonania budżetu za rok 2021 i udzielenie absolutorium Andrzejowi Szczygłowi, burmistrzowi Gryfic.

Po przedstawieniu sprawozdań i wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Gryfic Andrzejowi Szczygłowi, za wykonanie budżetu w 2021 roku.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest procedurą służącą radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Po zakończeniu obrad, radni oraz urzędnicy biorący udział w sesji złożyli burmistrzowi Andrzejowi Szczygłowi Gryfic gratulacje.

Poprzedni artykułDo gmin powiatu gryfickiego trafią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
Następny artykułWystawa żywych pająków i skorpionów w Gryf Arenie