W środę 25 stycznia br., o godzinie 12:30 w Sali Wiejskiej w Brojcach odbyło się spotkanie Partnerstwa Powiatu Gryfickiego. Tematem spotkania były cele partnerstwa i ich operacjonalizacja oraz istota projektów zintegrowanych.

Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję projektów zintegrowanych.

„Projekt zintegrowany to projekt, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem i jest ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych – oznacza to, że projekt ten ma wpływ na więcej niż 1 gminę oraz jego realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i w części kierunkowej strategii.​

Projekt zintegrowany powinien spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków:​

a. jest projektem partnerskim, łączącym wyłonione w otwartej procedurze naboru podmioty z różnych sektorów działalności, czyli np. samorząd lokalny i organizacje pozarządowe, spółdzielnię mieszkaniową lub inną (zob. art. 39 ustawy wdrożeniowej);​

b. deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin, co powinno znaleźć swoje uzasadnienie zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii”.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów powiatu gryfickiego i uczestnicy partnerstwa ZIT.

Poprzedni artykułSpotkanie gryfickich wolontariuszy WOŚP
Następny artykułTargi edukacyjne w gryfickim „Miłoszu”