W miniony poniedziałek 15 lutego br. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Płotach, podpisane zostały przez burmistrza Radosława Mackiewicza umowy, na dofinansowanie działalności rodzimych klubów sportowych.

Były to umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego  oraz biegów i imprez rekreacyjno – sportowych w zakresie lekkiej atletyki dla miasta Płoty, gmin woj. Zachodniopomorskiego samorządów gminnych i powiatowych oraz stowarzyszeń”.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Mokasyn Płoty na realizację zadania publicznego otrzymał środki finansowe w kwocie 28.000 złotych.

Poza tym przyznano również dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie miasta Płoty”.

W tym zakresie fundusze otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Polonia Płoty” w kwocie 125.000 złotych.

Ponadto Burmistrz Gminy Płoty podpisał umowy na udzielenie dotacji dla klubów sportowych „Lotnik Czarne” oraz „Zieloni Wyszobór”.