Trwa nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kształcenie ustawiczne najogólniej można określić jako ciągłe uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności. Jak się okazuje, kształcenie ustawiczne to pojęcie, które dotyczy nas wszystkich. Nie kończymy się przecież uczyć wraz z zakończeniem szkoły, ale robimy to przez całe życie. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają nam rozwój. Ważne jest więc, by korzystać z napotykanych szans. Jedną z nich jest dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, o które przedsiębiorcy z powiatu gryfickiego mogą się ubiegać do 22. lutego 2018 r. Wtedy mija termin na składanie wniosków.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie, muszą spełnić choć jeden z warunków. Pierwszy to udowodnienie, że planowane kształcenie dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu gryfickiego lub województwa zachodniopomorskiego.  Pracodawca starający się o dofinansowanie powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku lub w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Dofinansowanie kształcenia ustawicznego może dotyczyć również osób, które posiadają co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze (pracownikowi nie może przysługiwać prawo do emerytury pomostowej).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na ten cel dla powiatu gryfickiego na 2018 r. 95.700,00 zł.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z powiatu gryfickiego do składania wniosków!

Poprzedni artykułXXII Spotkanie Czterech Świec – relacja
Następny artykułSpotkanie Noworoczne w Gryficach