Trwają prace nad Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Celem jest dostępna w każdej gminie, wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów, w tym nad dziećmi z niepełnosprawnościami i wymagającymi szczególnej opieki. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi konsultacje na temat algorytmu podziału środków dla gmin w programie.

„MALUCH+” to program, który od 2011 r. wspiera tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Obecnie resort polityki społecznej pracuje nad nową odsłoną programu. W odpowiedzi na postulaty podmiotów uczestniczących w dotychczasowych edycjach wprowadzono wiele zmian i udogodnień do nowej odsłony. Nowe zasady programu są wynikiem współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program „MALUCH+” staje się programem długofalowym na lata 2022-2029. „MALUCH+” będzie programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, co zapewnia większe wsparcie w utworzeniu i dofinansowaniu funkcjonowania miejsca opieki. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania 102 tys. miejsc opieki.

W pierwszej kolejności program będzie kierowany do gmin. Każdej gminie w Polsce zostały przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym uwzględniona została sytuacja gmin wynikająca ze statystyk. Wpływ na wysokość przydzielonych środków miał udział dzieci do lat 3 nieobjętych opieką w danej gminie w ogólnej liczbie dzieci nieobjętych opieką w kraju, oraz dochód gminy per capita według danych na koniec 2021 r. W przypadku gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Alokacja przypadająca na gminę została określona odrębnie dla środków KPO i FERS. Każda gmina ma zagwarantowane środki KPO i/lub FERS na tworzenie miejsc opieki oraz środki FERS na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania miejsc opieki utworzonych ze środków KPO i FERS.

Przydział środków według algorytmu nastąpi jeden raz na początku programu. Gminy będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie na większą liczbę miejsc i wyższą kwotę środków niż to będzie wynikać z algorytmu i / lub zmienić źródło finansowania z KPO na FERS lub odwrotnie, ale w takim przypadku dofinansowanie uzależnione będzie od dostępnej alokacji.

Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów realizacji zadania i nie będzie wymagany wkład własny.

Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym otrzyma ok. 35,9 tys. zł z KPO. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: zakup nieruchomości, budowę budynku, przebudowę, rozbudowę, remont, zakup wyposażenia. Ze środków FERS gmina otrzyma ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na dostosowanie budynków lub pomieszczeń  do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć. Na utworzenie jednego miejsca nie będzie można przeznaczyć zarówno środków KPO i FERS.

Gmina otrzyma także środki FERS na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowanie miejsc utworzonych ze środków KPO i FERS. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce. Gmina będzie ją mogła przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc.

Wydłużony został czas realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki. Gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania, z możliwością wydłużenia w szczególnych przypadkach, maksymalnie do:

30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,

31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc opieki ze środków FERS.

Konsultacje algorytmu podziału środków dla gmin w programie „MALUCH+” 2022-2029 są kolejnym etapem prac nad programem. Chcemy poznać Państwa opinię na temat algorytmu podziału środków oraz jego opisu. Uwagi można zgłaszać, wypełniając formularz dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGWJwG_wZkWcE0q5_Fod1nJiWB1of34J-1LjAhRrOPH9QGZw/viewform?usp=sf_link

Konsultacje potrwają do 14.12.2022 r.

KONSULTACJE

Poprzedni artykułFundusze Europejskie na lata 2021-2027 zatwierdzone!
Następny artykułZabawy z Mikołajem w Rewalu już w sobotę