W poniedziałek 30 stycznia br., w siedzibie Starostwa Powiatu Gryfickiego odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji. Radni podjęli kilka uchwał, natomiast ta dotycząca kredytu została zdjęta z porządku obrad.

Po stwierdzeniu qworum, przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami, radni przeszli do procedowania.

Podjęto następujące uchwały Rady Powiatu:

  •  w sprawie zmiany uchwały Nr LII/336/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały nr LII/337/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2023-2032.
  • w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W skład komisji weszli Paweł Bereżnicki oraz Grzegorz Szafrański.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Obszaru Funkcjonalnego Gryfic oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT OF Gryfic.
  • w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Starostwo Powiatowe w Gryficach wspiera pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

Po burzliwej dyskusji z porządku obrad na chwilę obecna wycofano punkt mówiący o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

Po interpelacjach i zapytaniach radnych, informacjach i komunikatach przewodniczącej Rady oraz wolnych wnioskach obrady zakończono.

Poprzedni artykułPierwsze studniówki w powiecie gryfickim
Następny artykułXXIII Memoriał im. Sławomira Białego