W dniu 17 czerwca 2017 roku zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew. 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody drzewo można wyciąć jedynie po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu. Obowiązek zgłoszenia do gminy zamiaru wycięcia drzewa powstaje w przypadku, gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekroczy:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Od dnia doręczenia zgłoszenia urzędnik gminy ma 21 dni na dokonanie oględzin. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie dokona sprzeciwu, to drzewo może zostać wycięte (jest to tzw. milcząca zgoda).

Nowe przepisy mają zapobiec niekontrolowanej wycince drzew.