Dobra informacja dla najmłodszych i młodzieży korzystającej ze skateparku przy Gryf Arenie w Gryficach. Do końca roku 2022 zostanie zakupiony i zamontowany nowy element akrobatyczny Fun Box oraz zmodernizowane zostaną istniejące jego elementy. Koszt całkowity inwestycji to 70.000 zł.

Przypominamy, że w zeszłym roku został zrewitalizowany w ramach rozwoju strefy aktywności sportowej Gryf Areny w Gryficach tzw. grindbox. Koszt całkowity tego zadania to kwota 40.000 zł. Natomiast na 2023 rok zostały zaplanowane kolejne inwestycje na tym obiekcie.

Skatepark jest obiektem ogólnodostępnym i udostępnianym bezpłatnie. Instytucje odpowiedzialne za jego utrzymanie starają się sukcesywnie go naprawiać i modernizować. Kolejna modernizacja niebawem, a jej koszt to kwota rzędu 70.000 złotych. Jednocześnie Gryf Arena prosi korzystającą ze skateparku młodzież o przestrzeganie regulaminu i nie pozwalanie na akty wandalizmu, które mają miejsce na obiekcie.

SKATEPARK GRYFICE
Foto: Gryf Arena
Poprzedni artykułW Gryficach pokazali wywózki Polaków na Sybir
Następny artykułW Gryficach zapadł się chodnik