Obchody święta Konstytucji 3 Maja uczczono w Gryficach uroczystą Mszą Świętą połączoną ze złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i głazem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe gryfickiego Związku Zawodowego Solidarność, Związku Sybiraków, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele organizatora Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic, którzy po odśpiewaniu Hymnu RP wysłuchali genezy majowego święta przedstawionej przez radnego powiatowego pana Grzegorza Burcza.

Po nim wysłuchaliśmy wiersza lokalnej poetki pani Alicji Czerwińskiej oraz Księdza Dziekana tutejszej parafii prob. kan. dr Kazimierza Półtoraka, który zwrócił uwagę na brak udziału przedstawicieli władz miasta, którzy tradycyjnie już omijają organizowane przez stowarzyszenie obchody tego jednego z najważniejszych świąt państwowych w naszym kraju.