Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowość na rynku finansowym w Polsce, która obowiązuje od 4 października 2018 roku. Obsługa PPK jest obowiązkiem pracodawcy i to na nich spoczywa odpowiedzialność za spełnienie określonych ustawą o PPK zasad. Za niespełnienie warunków grożą wysokie kary finansowe. Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą, w artykule znajdziesz prosty sposób na poradzenie sobie z nadchodzącymi zmianami.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK, to emerytalny program oszczędnościowy, który umożliwia pracownikom gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę we współpracy z pracodawcą.

W skrócie mechanizm działania PPK polega na tym, że zarówno pracodawca, jak i pracownik co miesiąc przekazują wpłaty na konto wybranej instytucji finansowej, która będzie zarządzała (inwestowała) kapitałem zaoszczędzonych środków, aby oddać go pracownikowi w postaci dodatku finansowego do emerytury.

W ramach umowy z instytucją finansową, pracodawca jest zobowiązany, a pracownik może przekazywać co miesiąc dwie składki na PPK. Istotne jest, że pracownik nie dokonuje tych wpłat samodzielnie, należności przekazuje w jego imieniu pracodawca. Ponadto, pracownik może w każdej chwili zmienić wysokość składki.

Brzmi skomplikowanie? Szczegóły, procedury oraz konkretne wysokości składek poznasz na szkoleniu w Gryficach.

Ile można zyskać?

Przykładowo, osoba zarabiająca 3000 zł brutto, która od 25 do 65 roku życia oszczędza na emeryturę w ramach PPK zyskuje dodatek do swojego świadczenia emerytalnego w wysokości 486 zł miesięcznie (bez dodatkowej, dobrowolnej składki 2 proc.) lub 730 zł miesięcznie (z dodatkową, dobrowolną składką 2 proc.). Ponadto, pracownicy otrzymują z Funduszu Pracy dodatkowe zachęty do udziału w PPK w postaci tzw. „wpłaty powitalnej” w wysokości 250 zł i „dopłaty rocznej” o wartości 240 zł.

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie zostaną włączone osoby w wieku od 18 do 54 lat płacące składki emerytalno-rentowe.

Nie zostaniesz włączony do PPK, jeśli spełniasz odpowiednie warunki. Jakie? Tego dowiesz się już 5 kwietnia na warsztatach w ZPSB.

Niebawem rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu organizuje szkolenie dla pracodawców.
Niebawem rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu organizuje szkolenie dla pracodawców i przedsiębiorców – kierowników, specjalistów działów kadr i płac, pracowników działów księgowości, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Trzeba podkreślić, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie są obowiązkowe dla pracowników. Każdy pracownik może dobrowolnie zrezygnować z wpłat na rzecz PPK. Wystarczy wypełnić deklarację i złożyć ją pracodawcy.

PPK – co oznacza dla pracownika?

Dla pracownika oszczędzanie w PPK to przede wszystkim wyższa emerytura i dodatkowe pieniądze do świadczeń emerytalnych. Atutem nowego systemu emerytalnego jest automatyczne włączenie pracownika do programu oraz możliwość gromadzenia oszczędności bez konieczności aktywnego zarządzania kontem, analiz finansowych, zawierania umów i wypełniania formularzy. W programie PPK wszystkimi formalnościami zajmują się pracodawca oraz instytucja finansowa zarządzająca powierzonymi jej oszczędnościami.

Z zaoszczędzonych pieniędzy pracownik będzie mógł korzystać dopiero po skończeniu 60 roku życia. W przypadku wcześniejszej wypłaty kapitału, pracownik musi się liczyć z utratą 30 procent funduszy oraz koniecznością zapłaty 19 proc. podatku dochodowego. Ustawa przewiduje jednak kilka odstępstw od tej reguły. Jednym z wyjątków jest możliwość wypłacenia kapitału w przypadku ciężkiej choroby.

Pracownik będzie też miał prawo do przeniesienia zgromadzonych aktywów do innej instytucji finansowej.

Co musi zrobić pracownik, aby przystąpić do programu PPK?

Nic, wszyscy pracownicy spełniający kryteria udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych są włączeni do programu automatycznie. Jedynie rezygnacja z oszczędzania w PPK wymaga złożenia na ręce pracodawcy pisemnej deklaracji. Rezygnację tę trzeba będzie potwierdzać co 4 lata. Jeśli pracownik o tym zapomni, zostanie ponownie włączony do programu.Odkładanie na emeryturę w PPK. Pracownicze plany kapitałowe w pigułce.

PPK – co to oznacza dla pracodawcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców. Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż jednego pracownika musi przystąpić do PPK. Szczegóły uczestnictwa precyzyjnie określa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracodawca, który nie wejdzie do programu musi liczyć się z grzywną w wysokości nawet 1 miliona złotych. Kary finansowe grożą też za zniechęcanie pracowników do udziału w PPK. Z kolei dla pracodawców, którzy włączą się aktywnie do programu przewidziane są specjalne dopłaty z Funduszu Pracy.

Co musi zrobić pracodawca, aby przystąpić do programu PPK?

  1. Wybrać instytucję finansową, do której będą odprowadzane składki z pensji pracowników na poczet ich przyszłych emerytur. Wybór ten musi zostać skonsultowany z pracownikami lub związkami zawodowymi.

  2. Podpisać umowę z instytucją finansową w imieniu pracowników.

  3. Naliczać i regularnie odprowadzać składki.

  4. Komunikować się z instytucją finansową w imieniu pracownika.

  5. Przekazywać do instytucji finansowej deklarację w przypadku rezygnacji pracowników z oszczędzania w ramach PPK oraz na bieżąco informować pracowników o zakończeniu 4-letniego okresu ważności rezygnacji z udziału w programie PPK.

Pytań związanych z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest bardzo dużo. Program, który może przynieść wymierne korzyści pracownikom, nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Aby szybko i sprawnie wdrożyć nowy system w przedsiębiorstwie oraz nie płacić dotkliwych kar finansowych, warto wcześniej zdobyć wiedzę na temat PPK i nie popełnić błędów.

Szkolenie o PPK w Gryficach

Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach organizuje szkolenie “Praktyczne aspekty wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych”. Warsztaty przeznaczone są dla właścicieli firm, pracowników z działów kadr i księgowości, specjalistów odpowiedzialnych za kwestie kadr i płac w firmach oraz osób zajmujących się rozliczeniami wynagrodzeń pracowników oraz dla pracowników dbających o swoją przyszłość emerytalną. W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się jakie są obowiązki pracodawcy w ramach PPK, w jaki sposób obliczać i odprowadzać wpłaty oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia w siedzibie ZPSB w Gryficach przy ulicy Piłsudskiego 34 w godzinach od 9.00 do 16.00.

Poprzedni artykułKiermasz Wielkanocny w Gryfickim Domu Kultury
Następny artykułStart sezonu 2019! Motocykliści powitali wiosnę w Gryficach: relacja