W ramach zadania “Śladami Norbertanów” odbyło się kolejne spotkanie dotyczące niedostrzeganego dziedzictwa norbertańskiego. Miłośnicy historii i zabytków Trzebiatowa mieli okazję wysłuchać referatu “Klasztor w Białobokach” dr Rafała Simińskiego ( Instytut Historii Uniwersytet Szczeciński).

Klasztor ten był jednym z najważniejszych zgromadzeń zakonnych na Pomorzu i miał duże znaczenie polityczne oraz gospodarcze. Omawiając etapy tworzenia się i rozwoju klasztorów średniowiecznych dr Simiński zwrócił uwagę na rękopis pochodzący z XVII wieku, w którym spisano informacje o wielu istniejących wcześniej dokumentach klasztornych w tym metryce, księdze sądowej czy odpisach z dokumentów dotyczących podległych klasztorowi wsi, wykaz dóbr oraz różnych rachunków.  Czytamy w nim m.in. że za rządów opata Grzegorza spisany został wykaz strat jakie poniósł klasztor w sporze z mieszczanami.

Podczas spotkania Marek Dworaczyk (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) wspomniał o prowadzonych w latach 2003 – 2006 na Białobokach pracach archeologicznych.

Następnie uczestnicy spotkania udali się w miejsca stanowisk archeologów, gdzie wysłuchali szeregu ciekawych wspomnień z prowadzonych w tamtym okresie prac. Marek Dworaczyk bardzo obrazowo opowiadał o znalezionych pozostałościach cmentarza (odnaleziono ponad siedemdziesiąt pochówków), domu opata, kamiennych fundamentach, zarysie kościoła czy dwóch poziomach posadzek.

Uczestnicy spotkania wspólnie uznali, że Białoboki skrywają jeszcze wiele ciekawostek i tajemnic, które warto odkrywać aby pielęgnować historię, która związana jest  tak bardzo z naszym lokalnym dziedzictwem.