Konkurs został zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach. Głównym jego celem było eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy.

Organizatorzy z ogromną przyjemnością ogłaszają wyniki konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY. REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.

W konkursie udział wzięli uczniowie ZSP w Karnicach. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 8 laureatów oraz przyznała 8 wyróżnień.

I kategoria – klasy I-IV:

 • I miejsce – GABRIELA STAWICKA
 • II miejsce – GRZEGORZ KĘPA i ANTONI HAŁUSZCZAK
 • III miejsce – KAROLINA MAŚLIJ

Wyróżnienia:

 • MAJA KAPICA
 • ZUZANNA KAPICA
 • KLARA FRANASZEK
 • HANNA POLEMBERSKA
 • DAWID BOROWY
 • WIKTORIA KASPRZAK
 • ARIANNA KUCHARSKA

II kategoria – klasy V-VIII:

 • I miejsce – AMELIA DUDZIAK
 • II miejsce – MAJA LEWANDOWSKA i KINGA HAŁUSZCZAK
 • III miejsce – ŁUKASZ ŁAZARSKI

Wyróżnienie:

 • ZUZANNA URBANEK

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac gratulują.