We wtorek 21 czerwca br., w Ratuszu Miejskim w Trzebiatowie podpisano umowę, którą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto z firmą Firma Budowlano-Konserwatorska „Podgórski” Tomasz Podgórski z siedzibą w Stargardzie (73-100), na realizację roboty budowlanej pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego”.

Będzie to długo wyczekiwana inwestycja. Po wielu próbach udało się wyłonić wykonawcę na remont zabytkowego młyna w Trzebiatowie. To właśnie w tym miejscu już za kilka miesięcy powstanie muzeum.

Po wielu latach starań odzyskania tego budynku i wielu przetargach, udało się. Trzebiatów będzie miał kolejny punkt na turystycznej mapie, a do tego uda nam się zagospodarować, w tej chwili mało reprezentatywny, budynek w centrum miasta – zaznaczył Józef Domański burmistrz Trzebiatowa, który podpisał umowę z Tomaszem Podgórskim (Firma Budowlano-Konserwatorska „Podgórski”).

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego w Trzebiatowie przy ul. Słowackiego, w szczególności jego renowacja i adaptacja na cele wystawiennicze, a także rozbiórka trzech budynków (dwóch budynków gospodarczych i garażu) oraz zagospodarowanie terenu.

Młyn przy ul. Słowackiego prawdopodobnie został założony ok. 1927 r. Zespół zabudowy młyna składa się z 2 kamienic, młyna właściwego i budynku magazynowego — powiązanych funkcjonalnie, oraz 2 budynków gospodarczych. Fronty kamienic nr 58 – 59 zwrócone są w kierunku północnym (ul. Słowackiego), za nimi, w głębi działki, znajduje się młyn i magazyn (oddzielone wąskim podwórkiem). Do budynku magazynowego, od strony wschodniej, przylegają 2 budynki gospodarcze. Bezpośrednio do zabudowy zespołu młyna gospodarczego, również od strony wschodniej, przylega także parterowy budynek garażowy, zlokalizowany na sąsiedniej działce nr 173/22.

Od strony zachodniej znajduje się zwarta zabudowa mieszkalna (na dz. nr 173/27), która przylega bezpośrednio do kamienic, natomiast od budynku młyna jest oddzielona wąskim podwórkiem. Istniejące budynki, stanowiące zespół zabudowy młyna gospodarczego, znajdują się w złym stanie technicznym. Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim podjęcie kompleksowych działań naprawczych i zabezpieczających, służących eliminacji lub znacznemu ograniczeniu oddziaływania czynników mających destruktywny wpływ na substancję zabytkową obiektu. W ramach przebudowy wykonane zostaną remont, renowacja, termomodernizacja i adaptacja budynków na usługi kultury i usługi nieuciążliwe. Projekt ma także na celu dostosowanie obiektu, na ile to możliwe w obiekcie objętym ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji nie nastąpi istotna zmiana charakterystycznych parametrów budynków (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, liczby kondygnacji). Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  • przebudowę kamienic – planuje się wykonanie kawiarni na parterze oraz pokoi gościnnych do wynajęcia na pozostałych kondygnacjach,
  • przebudowę podwórka wewnętrznego – planuje się wykonanie ogrodu zimowego z punktem informacji turystycznej,
  • przebudowę budynku młyna – planuje się wykonanie muzeum młynarstwa (sale ekspozycyjne),
  • przebudowę budynku magazynu – planuje się wykonanie muzeum młynarstwa (sale wykładowe),
  • rozbiórka trzech budynków,
  • zagospodarowanie terenu.

Podpisana umowa wykonania zadania to kwota – 4.180.000,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót przewidziano na – 03.10.2023 r.

Poprzedni artykułNie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie podczas upałów!
Następny artykułKolejne medale w kolekcji Edyty Bielskiej