Projekt „Granty PPGR” stawiał sobie za cel wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do Internetu, wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Nabór wniosków trwał od października ubiegłego roku, a dofinansowanie otrzymały 1604 miejscowości, w tym kilka z Powiatu Gryfickiego.

Dofinansowanie można było otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Konkurs grantowy kierowany był do gmin popegeerowskich. Nabór wniosków trwał od 4 października do 5 listopada 2021 roku.

Złożony przez Gminę Gryfice wniosek w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” został pozytywnie rozpatrzony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej. Po jej podpisaniu i otrzymaniu środków finansowych zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, który następnie zostanie przekazany dla opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Wniosek po ostatecznej weryfikacji dotyczy finansowania zakupu laptopów dla 607 uczniów. Łącznie Gmina Gryfice otrzyma 2.288.390,00 zł na zakup sprzętu komputerowego – laptopów wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina będzie miała 10 miesięcy na realizację projektu.

Oprócz Gminy Gryfice na liście dofinansowania znalazły się inne gminy z Powiatu Gryfickiego:

  • Karnice – kwota wnioskowana 706.000,00 zł; kwota przyznana 706.000,00 zł
  • Płoty – kwota wnioskowana 1.170.000,00 zł; kwota przyznana 1.170.000,00 zł
  • Brojce – kwota wnioskowana 622.500,00 zł; kwota przyznana 622.500,00 zł
  • Rewal – kwota wnioskowana 162.400,00 zł; kwota przyznana 162.400,00 zł
  • Trzebiatów – kwota wnioskowana 620.100,00 zł; kwota przyznana 620.100,00 zł.

Lista wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, zawiera 1604 miejscowości, a przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 586.222.805 złotych.

GRANTY PPGR GRYFICE
Foto: Gmina Gryfice
Poprzedni artykułOcalić lwowskie dzieła sztuki. Marszałkowskie instytucje kultury ruszyły z pomocą
Następny artykuł„Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” – konsultacje zakończone