Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryficach, która już w przyszłym tygodniu, radni będą głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfice oraz Gminą Otmuchów.

Przed kilkoma dniami doszło do pierwszego spotkania włodarzy dwóch samorządów. „Wyrażamy wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami.” – czytamy w liście intencyjnym wystosowanym do Burmistrza Gryfic.

Współpraca, jak jesteśmy przekonani, sprzyjać będzie rozwojowi obu gmin w zakresie turystyki, promocji i kultury, jak także rozwojowi gospodarczemu regionów” – przekonywał Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak, który przyjechał do Gryfic wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Zaczykiem oraz dyrektorem Zespołu Obsługi Szkolnictwa Wiesławem Mazkiem.

Gmina Otmuchów to region o szczególnych walorach krajobrazowych, graniczy z Republiką Czeską, jest jednym z chętniej odwiedzanych miejsc na Opolszczyźnie. Centrum gospodarczym i kulturalnym jest miasto Otmuchów.

Jesteśmy zainteresowani współpracą pomiędzy gminami, która mam nadzieję zaowocuje na wielu poziomach, zarówno w obszarze gospodarczym jak kulturalnym, wymianą młodzieży i nawiązaniem kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami i klubami sportowymi – tłumaczy Burmistrz Gryfic, Andrzej Szczygieł.

gmina gryfice
Od lewej: Wiesław Mazek dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk, Burmistrz Gminy Otmuchów Jan Woźniak, wiceburmistrz Gryfic Marzena Domaradzka, Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł. Foto: Gmina Gryfice