Czerwiec to okres, kiedy poszczególne gminy podsumowują poprzedni rok budżetowy. Gospodarze miast składają sprawozdania finansowe, a Rady akceptują je bądź nie. W kilku gminach Powiatu Gryfickiego już odbyły się sesje absolutoryjne.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest procedurą służącą radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

W czwartek 30 czerwca br., odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Rewalu. Celem było między innymi udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Rewal za rok 2021 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2021. Odbyła się również debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok i po analizie obu dokumentów Rada jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu – wójtowi Gminy Rewal. Wójt oraz skarbnik gminy Beata Żola odebrali gratulacje za zrealizowanie budżetu gminy.

Podobne zaufanie od mieszkańców za pośrednictwem głosowania radnych otrzymał Michał Zinowik – wójt Gminy Brojce. – Jednogłośnie udzielone absolutorium to dla mnie ważne wydarzenie i informacja, że zarówno moja praca jak i urzędników, pracowników instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych jest oceniana pozytywnie. Zarządzanie Naszą Gminą jest zadaniem pełnym wyzwań, wymagającym, ale i przynoszącym zawodową satysfakcję. Dziękuję w swoim imieniu oraz w imieniu pracowników samorządu – mówił wójt Michał Zinowik.

Także Andrzej Szczygieł – burmistrz Gminy Gryfice otrzymał od Rady Miejskiej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Niestety Józef Domański – burmistrz Gminy Trzebiatów nie został przez Radę potraktowany łagodnie. Mimo kilku uwag do raportu o stanie gminy, ale głosu na tak ze strony komisji stałych Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Podobna sytuacja miała miejsce z wykonaniem budżetu. Mimo, że zdaniem RIO został on zrealizowany, Rada Miejska nie udzieliła absolutorium burmistrzowi Domańskiemu, który uważa, że jest to decyzja polityczna.

Poprzedni artykułRed Swing Low z sukcesami wraca z Mistrzostw Europy Orkiestr Dętych
Następny artykułTrzebiatów bez korków już niedługo