Dotacje dla trzech parafii rzymskokatolickich, zmiana przewodniczącego Rady oraz decyzja o wypłacaniu radnym diet niezależnie od tego czy będą uczestniczyli w pracach Rady, czy też będą nieobecni.

Te i kilka innych uchwał przyjęła Rada Miejska w Gryficach, podczas sesji jaka miała miejsce 25 lutego br. Sprawy regulaminowe tym razem nie przeszły gładko. Radny Leszek Droździel złożył wniosek o zmianę w porządku obrad. Chodziło o przeniesienie punktu dotyczącego odwołania przewodniczącego Rady z pozycji 21, na początek obrad. Większością głosów wniosek został przyjęty. I od tego momentu rozpoczęły się procedury odwołania Krzysztofa Tokarczyka z funkcji przewodniczącego. Rada idąc za ciosem większością głosów powierzyła to stanowisko Tomaszowi Kaszlejowi. Wybrano również drugiego wiceprzewodniczącego, został nim Wiesław Asztel. W dalszej części Rada podjęła trzy uchwały w sprawie dofinansowania parafii na poziomie 75% ogólnego nakładu na każdy projekt. I tak gryficka parafia p.w. NSPJ otrzyma z budżetu gminy 56.250 złotych na wykonanie 30 ławek do kościoła. Parafia w Świeszewie 14.547 złotych na dezynsekcję kościoła w Ościęcinie. Parafia w Świeszewie 23.913 złotych na malowanie elewacji i wieży kościoła w Świeszewie.

sesja rada gryfice
XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach

Radni zmieniając uchwałę nr XX/216/2000 z 24 października 2000 roku uznali, że dieta będzie radnym wypłacana niezależnie od tego czy będą uczestniczyli w pracach rady, czy też będą nieobecni. Poza tym przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2020 oraz podjęto kilka uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy. W proponowanym porządku obrad znajdował się również punkt mówiący o powołaniu przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ale został on zdjęty z procedowania w dniu obrad.

sesja rada gryfice
XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach