Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 roku. Od tej pory na ten cel powędrowało ponad 12 mln złotych z budżetu województwa. To łącznie ponad pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

W tym roku lista zabytków, które przejdą prace liczy 70 pozycji. To więcej niż w zeszłym roku (67). Również łączna kwota wsparcia, 1,8 mln złotych jest o 200 tys. złotych wyższa niż zeszłoroczna.

Sytuacja w związku z pandemią koronawirusa jest trudniejsza, niż kilka miesięcy temu, ale utrzymujemy finansowanie prac przy zabytkach na zaplanowanym poziomie. Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Dofinansowania w roku 2020 w ramach dotacji celowej przeznaczone będą na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kilka takich obiektów z Powiatu Gryfickiego również je otrzyma.

Gmina Płoty :

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty-Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego muru kamiennego (obwodowego) przy Starym Zamku w Płotach – 4500 złotych.

Gmina Karnice:

Józef Jaszczerski i Teresa Jaszczerska-Skuteczne osuszanie zabytku wraz z odnowieniem elewacji budynku – wiatrak holenderski z I poł. XVIII w.; Lędzin, gm. Kobylanka – 20.000 złotych.

Gmina Trzebiatów:

  • Rynek 1, 72-320 Trzebiatów-Wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia fundamentów w zabytkowej kamienicy przy ul. Witosa 7 Kościuszki 38 w Trzebiatowie – 15.000 złotych.
  • Trzebiatowski Ośrodek Kultury ul. Woj. Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów-Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie – 20.000 złotych.
  • Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11, 72-320 Trzebiatów-Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, remont elewacji wraz ze zmianą jej kolorystyki – 25.000 złotych.