19 stycznia br., w trzebiatowskim Ratuszu miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Uzupełnienie deficytów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Trzebiatów”.

Na spotkaniu obecni byli: prezes Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Renata Bielaszewska-Mamzer, Anna Bańkowska – członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański.

20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1978/22 w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Jednym z 33 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymają dofinansowanie, jest projekt złożony przez ZWiK Trzebiatów pod nazwą: „Uzupełnienie deficytów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Trzebiatów”.

Całkowity koszt operacji wynosi 7.464.253,82 zł brutto. Koszty kwalifikowane operacji to 4.421.121,37 zł. Kwota dofinansowania: 4.384.557 zł. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  •  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin, gm. Trzebiatów z dwoma przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym do m. Mirosławice oraz przejściem rurociągiem tłocznym pod torami kolejowymi linii Koszalin Goleniów – koszt zadania 3.389.074,60 zł netto;
  • Budowa rurociągu wodociągowej sieci rozdzielczej między miejscowościami Roby i Mrzeżyno — koszt zadania 1.852.424,44 zł netto;
  • Zakup wozu asenizacyjnego – koszt 780.000,00 zł netto.
INWESTYCJE TRZEBIATÓW
Foto: Gmina Trzebiatów
Poprzedni artykułPołączenia lotnicze Szczecin – Warszawa wracają w marcu
Następny artykułCentrum Informacji Turystycznej w Trzebiatowie otwarte