Nie ma już obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych oraz w celu pobierania nauki w państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci i pracowników medycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii reguluje już tą sprawę.

Pracownicy transgraniczni mogą spokojnie przemieszczać się do pracy i z pracy do domów bez konieczności odbywania kwarantanny. Po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, kwarantanny nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG,
 • uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami studentami w celu umożliwienia tej nauki,
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,
 • osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Wszystkie te grupy muszą przekraczać granicę busami lub samochodami, ponieważ pociągi przewożące pasażerów nadal są wstrzymane.

Problemem jest jeszcze fakt, że na chwilę obecną można w ten sposób przekraczać granicę w Kołbaskowie, przez co niektórym wydłuża się droga i tworzą się na przejściu kolejki.

kontrole na granicy
Zniesiono obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy RP w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych.
Poprzedni artykułKoronawirus. Powiat gryficki z nowym przypadkiem zakażenia wirusem
Następny artykułW poniedziałek ruszyły hale i boiska sportowe. Jakie ograniczenia obowiązują?