Radni Gminy Gryfice byli bardzo zgodni, dobrze zapoznani zarówno z raportem o stanie gminy, jak i ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Tym samym obrady sesji Rady Miejskiej, które miały miejsce w środę 16 czerwca br., w GDK, przebiegały bardzo sprawnie.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe radni przystąpili do realizacji zatwierdzonego porządku obrad. Na początek zapoznano się z raportem o stanie gminy. Tuż przed jego omówieniem burmistrz Andrzej Szczygieł powiedział: „Ten rok w pewnością zostanie zapamiętany przez wszystkich, bo konieczność zmierzenia się z pandemią przewartościowała wszystkie priorytety”.

Jak się okazuje mimo tej trudnej sytuacji Gmina Gryfice plasuje się na wyższym niż do tej pory, bo 13 miejscu w rankingu gmin województwa zachodniopomorskiego, na 55 ujętych.

Burmistrz dodał, że gmina nie może zrealizować wielu inwestycji, mimo zabezpieczenia środków własnych, ponieważ wnioski, jakie są składane przez gminę po prostu nie otrzymują dofinansowania.

Niestety nie jest to odosobniona sytuacja. Wiele wniosków jest niezauważanych w Warszawie, chociaż są sporządzone dobrze, bo tam nie ma miejsca na brak konkretów. Tak mają też inne gminy” – mówił Andrzej Szczygieł.

Mimo to zarówno dochody jak i wydatki wykonane są na poziomie ponad 90% w stosunku do planowanych. Natomiast deficyt wynosi 2 mln 836 tysięcy złotych i jest dużo mniejszy w stosunku do planowanego w kwocie 6 mln 634 tysiące złotych. Zadłużenie gminy plasuje się na poziomie 10,75 %.

Zarówno RIO jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2020 rok oraz stan mienia komunalnego.

To wymagało wyrzeczeń, dyscypliny finansowej oraz ciężkiej pracy radnych i urzędników, za co wszystkim dziękuję. Dziękuję również mieszkańcom gminy za wsparcie, zrozumienie i współpracę” – powiedział włodarz miasta.

Ponieważ radni byli dobrze przygotowani do obrad, nie było debaty w kwestii raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Dlatego jednogłośnie podjęto uchwałę udzielającą wotum zaufania burmistrzowi Andrzejowi Szczygłowi. W dalszej części radni pochyli się nad wykonaniem budżetu za 2020 rok. W tym przypadku również odczytano pozytywne opinie RIO oraz Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium burmistrzowi. I tak też się stało. Radni mocą uchwały jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy Gryfice Andrzejowi Szczygłowi.

Burmistrz odebrał szereg gratulacji i powiedział:

Jest to zasługa nas wszystkich nie moja. To my wspólnie pracujemy dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców. Nie zawsze wychodzi wszystko tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale niestety każde zadania to konkretne pieniądze, których nie zawsze wystarcza”.

Na zakończenie miłym akcentem było wystąpienie Teresy Błaszczyk – sołtys Świeszewa i byłej radnej. Podziękowała Ona za współpracę burmistrzowi oraz radnym mówiąc, że naprawdę jest ona bardzo dobra, bez niepotrzebnych kłótni i wzajemnego obwiniania się za niepowodzenia. Te są zawsze i wszędzie. Zwróciła się również do przewodniczącego Rady Tomasza Kaszleja mówiąc, że obrady są prowadzone wzorowo i sprawnie.

Poprzedni artykułW Trzebiatowie powstaje kolejny mural
Następny artykułEdyta Bielska pojedzie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy