20 lipca br. z inicjatywy Burmistrza Trzebiatowa w ratuszu miejskim odbyło się spotkanie w sprawie mostu na rzece Redze w Mrzeżynie, w którym obok władz i pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej, Lasów Państwowych, Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie, Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz Agencji Mienia Wojskowego.

MOST MRZEŻYŃSKI
Spotkanie w sprawie mostu na rzece Redze w Mrzeżynie. Foto: Gmina Trzebiatów

Spotkanie poświęcone było współpracy w rozwiązaniu  istniejących od lat problemów związanych z mrzeżyńskim mostem. Mimo podejmowanych od lat prób, do tej pory nie wiadomo, kto jest właścicielem tej strategicznej budowli i kto w związku z tym, miałby tytuł do przeprowadzenia prac związanych z jego remontem lub ewentualną przebudową.

Spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze, a wszystkie strony w nim uczestniczące zgodnie uznały, że remont przedmiotowego mostu jest niezbędny i przedsięwzięcie to należałoby zrealizować wspólnymi siłami, zabezpieczając w budżetach swoich instytucji niezbędne środki finansowe na remont mostu.

Gmina Trzebiatów od wielu lat podejmuje działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego związanego z ustaleniem prawa własności mostu, wybudowanego w 1935 roku. Most jest częścią drogi publicznej i stanowi budowlę. W świetle orzecznictwa obiekt należy do tego, kto jest właścicielem drogi przylegających do niego, tym samym to właściciel drogi jest zobowiązany do utrzymania mostu w należytym stanie.

Z mostem w Mrzeżynie jest taka sytuacja, że od strony wschodniej przylega on do drogi oznaczonej działką 380/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Gryfickiego, od strony zachodniej zaś graniczy z działką 1/116, stanowiącą własność gminy Trzebiatów i nie będącą drogą (inne tereny zabudowane), która łączy się z działką 1/108, będącą drogą i stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wszelkie dotychczasowe próby rozwiązania tego stanu rzeczy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W 2020 r. Gmina Trzebiatów zleciła wykonanie przeglądu specjalnego mostu, którego zadaniem było określenie jego aktualnego stanu technicznego w aspekcie możliwości dalszej jego eksploatacji i funkcjonowania w przyszłości w systemie istniejącej lub zmienianej „sieci drogowej”. Przeprowadzony przegląd specjalny obiektu pozwolił potwierdzić  ogólnie przyzwoity stan techniczny mostu. Wszystkie elementy konstrukcyjne są obecnie sprawne. Największym mankamentem funkcjonującego jest nienormatywna szerokość jezdni i chodników, zdegradowane przeguby, oraz stan wszelkich instalacji podwieszonych do wsporników chodnikowych, a także braki eksploatacyjne (dylatacji, płyt przejściowych, schodów skarpowych). Dlatego występuje potrzeba przeprowadzenia przebudowy/remontu kapitalnego mostu wraz z dojazdami (min. 10mb od Mrzeżyna i 50 mb od Pogorzelicy).

Z przeglądu obiektu wynika, że  poza pracami utrzymaniowymi może być on dalej użytkowany do czasu remontu/przebudowy, przez okres najbliższych pięciu lat, przy nie zmienionym obciążeniu ruchem, lecz przy określeniu aktualnej nośności 20T (klasa „D”).

Most drogowy w Mrzeżynie pełni ważną funkcję komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców gminy i powiatu oraz turystów, ale także dla Nadleśnictwa Gryfice  i 36. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej stacjonującego w zachodniej części Mrzeżyna, stanowiąc jedyny dojazd z kierunku Kołobrzeg i Trzebiatów. Most, a tym samym droga prowadząca do jednostki wojskowej wpisują się w system dróg wojskowych i są istotnym elementem komunikacyjnym dla Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych.

Koszt remontu mostu lub ewentualna budowa nowego, przewyższa możliwości finansowe samorządu trzebiatowskiego i powiatu gryfickiego. Ponadto z formalnego punktu widzenia, aby zainwestować środki finansowe w remont bądź ewentualnie w budowę nowego mostu, musi być uregulowany  stan prawny obiektu.

Burmistrz Trzebiatowa i Starosta Gryficki zwrócili się także do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinie oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej z wnioskami o partycypację w kosztach remontu. Z odpowiedzi uzyskanych wynika, że wsparcie finansowe tychże instytucji jest realne i możliwe do uzyskania.

W środę 21 lipca odbyło się spotkanie Starosty Gryfickiego z reprezentantem Skarbu Państwa – Wojewodą Zachodniopomorskim, na którym jednym z poruszanych tematów była kwestia mrzeżyńskiego mostu. Wojewoda jest zainteresowany tematem, a o efektach podjętych działań poinformujemy w stosownym czasie.

Poprzedni artykułOficjalny dokument na odpalenie Pol’and’Rock Festiwal wręczony
Następny artykuł8 mln zł na profilaktykę i korekcje wad podstawy dla uczniów podstawówek