Czy pracodawca lub firma może otrzymać dofinansowanie lub wsparcie z Urzędu Pracy w Gryficach?

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe. Istnieje kilka form pomocy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy,
  • jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne,
  • świadczenie aktywizacyjne,
  • bon zatrudnieniowy,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika w wieku 50 lat i więcej,
  • zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia,
  • zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia.

Pracodawca może ubiegać się również o niskooprocentowaną pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

W Gryficach można ubiegać się o dofinansowanie działalności gospodarczej lub firmy. Warto zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy i zapoznać z programami dofinansowania

Poprzedni artykułDziś jest Światowy Dzień Zdrowia
Następny artykułSprawdź online na jakim etapie jest zwrot nadpłaty Twojego podatku