W ostatnich dniach czerwca do szpitala w Gryficach dotarła ogromna, 11-tonowa pompa ciepła, która zapewni chłód latem i ciepło zimą, efektywnie wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Koszt inwestycji – realizowanej w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej szpitala w Gryficach dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii” – polegającej na zakupie pompy ciepła, jej dostawie i podłączeniu oraz uprzednim przygotowaniu odpowiedniej instalacji technologicznej wraz z armaturą i instalacją elektryczną, wyniósł 2.821.00,00 złotych.

pompa ciepła
Ekologiczna pompa ciepła i chłodu w SPZZOZ w Gryficach MEDICAM

Z powodu światowego spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią SARS-CoV-2, urządzenie zostało wyprodukowane z opóźnieniem i dostarczone w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano, jednak dzięki staraniom inżynierów pompa ma być zainstalowana, przetestowana i oddana do użytku w ciągu kilkunastu dni. Jej działanie zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy personelu, ale również komfort pobytu pacjentów.

pompa ciepła
Ekologiczna pompa ciepła i chłodu w SPZZOZ w Gryficach MEDICAM