Stowarzyszenie IPA w województwie zachodniopomorskim grupuje prawie pięćset pięćdziesięciu członków. Natomiast w wydarzeniach organizowanych przez IPA uczestniczy również wielu sympatyków, członków rodzin, policjantów i pracowników Policji i Straży Granicznej. W sumie stanowi to bardzo dużą grupę odbiorców wszelkich inicjatyw.

W tym roku, z uwagi na stan epidemiczny w kraju i na świecie, skupiono się przede wszystkim na wsparciu działań Policji i Straży Granicznej w walce z pandemią oraz właściwym zabezpieczeniu wszystkich, którzy pracują na „pierwszej linii” przed skutkami epidemii (np. poprzez przekazanie Policji maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji).

Równolegle jednak podjęto działania profilaktyczne w zakresie ekologii, wspierając tym samym i uzupełniając inicjatywy podjęte przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. W ubiegłym roku KWP w Szczecinie zrealizowała projekt pod nazwą „Ekologicznie w Policji”, finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Program „Ekologicznie w Policji” był kampanią edukacji ekologicznej skierowanej do policjantów i pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz członków ich rodzin, a także mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej. W jej ramach odbyły się szkolenia, konferencja, a także konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży naszego województwa. W tym roku KWP w Szczecinie w ramach kolejnej inicjatywy finansowanej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zakupiła pojemniki do segregacji odpadów oraz zgniatarki do puszek aluminiowych i plastikowych butelek, które umieszczono w budynkach jednostek organizacyjnych Policji naszego regionu.

Równocześnie IPA Szczecin podjęła się realizacji programu pod nazwą „Ekologicznie z IPA” czyli kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do członków Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, ich rodzin, sympatyków oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej, w tym przede wszystkim zasad segregacji odpadów. W październiku odbyło się szkolenie dla 40 uczestników, podczas którego szczegółowo omówione zostały zasady segregacji odpadów oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych, sposoby oszczędzania energii w domu i w pracy oraz ekologiczne postawy kierowców pojazdów mechanicznych. Kolejnym etapem programu jest kampania informacyjna, w której nośnikami informacji związanych z ekologią są ulotki, plakaty oraz kalendarze ścienne. 200 plakatów informacyjnych, 1 500 ulotek i 200 kalendarzy ściennych, zawierających porady ekologiczne, w tym zasady segregacji odpadów trafi do wszystkich regionów IPA w województwie zachodniopomorskim. Te materiały informacyjne staną się cennym źródłem wiedzy na temat ekologii oraz promocji zachowań ekologicznych.

EKOLOGICZNIE

Każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się, do którego pojemnika wrzucić puszkę, zbity kubek, opakowanie po wędlinie czy kapsle od butelek. Co powinno się wrzucać do pojemnika na papier, a co do pojemnika na szkło? Jak wdrożyć w naszym codziennym życiu działania, które przyczynią się do oszczędzania energii czy zmniejszenia emisji dwutlenku węgla? Jak, małymi kroczkami, bez nakładów finansowych możemy się przyczynić do ratowania ekosystemu naszej planety?

Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację. Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat! Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny. Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody!

W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. Wytworzenie kilograma wieprzowiny to 24 kg CO2, a kilogram wołowiny to dodatkowa tona dwutlenku węgla w powietrzu. Produkcja wołowiny wiąże się ze 150 razy większą emisją szkodliwych gazów niż uprawa soi.

Niewytwarzanie odpadów jest niemożliwe. Jednak ich redukcja i recykling, jak najbardziej!

A jak to zrobić podpowiedzą materiały informacyjne stworzone w ramach programu „Ekologicznie z IPA”. Umieszczone w widocznych miejscach w jednostkach organizacyjnych Policji zachodniopomorskiej, będą dawały wskazówki każdemu, kto chce podjąć świadomy wybór ekologicznego stylu życia. Zyska na tym zarówno środowisko, jak i nasz portfel, ponieważ ekonomia to pierwsza zasada ekologicznego domu. Ekologiczny styl życia to świadome wybory, a przede wszystkim codzienne czynności, które mają znaczenie dla naszej planety, choć na co dzień niezauważalne efekty.

Bądźmy ekologicznie oświeceni!

EKOLOGICZNIE

Żródło: WKS KWP Szczecin/podinsp. Katarzyna Kamińska