ESO Angels Awards to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu, a dotychczasowi nagrodzeni to ośrodki znane na całym świecie.

SPZZOZ w Gryficach przystąpił do Rejestru w IV kwartale 2019 roku i od razu uzyskał Status Złoty, a w I kwartale 2020 roku awansował na najwyższy Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu tego wyróżnienia świadczy fakt, iż w tym okresie tylko kilka szpitali w naszym kraju otrzymało tę najwyższą ocenę.

nagroda dla szpitala
Światowe wyróżnienie dla gryfickiego szpitala. Foto: SPZZOZ w Gryficach

W gryfickim szpitalu Rejestr prowadzi dr med. Marta Bott – lekarz neurolog, wraz z dr Sławomirem Brzozowskim – Lekarzem Kierującym Oddziałem Neurologicznym, którzy wspólnie z całym personelem oddziału neurologicznego oraz medykami ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zapewniają najwyższy standard świadczenia usług zdrowotnych w zakresie leczenia udarów mózgu.

nagroda dla szpitala
Światowe wyróżnienie dla gryfickiego szpitala. Foto: SPZZOZ w Gryficach

Pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO) monitorowana jest jakość pracy oddziałów udarowych na całym świecie. Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie i na Świecie. Przystąpienie do programu i rejestrowanie pacjentów z udarami mózgu leczonych w danym oddziale udarowym jest całkowicie dobrowolne.

Analiza jest wieloczynnikowa, oceniany jest między innymi:

  • czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala,
  • % chorych leczonych trombolitycznie,
  • % chorych poddawanych neuroobrazowaniu,
  • % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania,
  • % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/w płytkowe i p/w zakrzepowe.

Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie złożonego Rejestru, po ocenie spełnienia wymogów i mają formę certyfikatów: Status Złoty, Status Platynowy oraz Status Diamentowy (najwyższy).

nagroda dla szpitala
Światowe wyróżnienie dla gryfickiego szpitala. Foto: SPZZOZ w Gryficach