W dniu 23 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Województwo zachodniopomorskie na realizację programów otrzymało blisko 17,8 mln złotych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 •   dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 •   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym albo o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505.000.000,00 zł. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz gminnego. Blisko 17,8 mln zł w 2023 r. przypadło dla zachodniopomorskich samorządów na realizację rządowych programów:

 •  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 • Opieka wytchnieniowa.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2023, w Powiecie Gryfickim fundusze otrzymali:

 • Gmina Gryfice – całkowita kwota przyznanych środków – 135.339,20 złotych.
 • Gmina Karnice – całkowita kwota przyznanych środków – 27.200,00 złotych.
 • Gmina Rewal – całkowita kwota przyznanych środków – 26.924,00 złotych.
 • Gmina Trzebiatów – całkowita kwota przyznanych środków – 20.848,80 złotych.

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023, w Powiecie Gryfickim fundusze otrzymali:

 • Gmina Gryfice – całkowita kwota – 340.537,20 złotych.
 • Gmina Trzebiatów – całkowita kwota – 222.278,40 złotych.
 • Gmina Karnice –całkowita kwota – 76.944,00 złotych.
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Foto: ZUW
Poprzedni artykułStowarzyszenie Aramis podsumowało projekty
Następny artykułDo 10 lat pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających