Jednym z elementów oferty kierowanej do lokalnych przedsiębiorców, ale i tych z innych samorządów, którzy chcieliby zainwestować w Gminie Brojce, jest pakiet zwolnień podatkowych.

Rozpoczęcie własnej działalności, lub rozwój funkcjonującego już przedsiębiorstwa wiąże się z poniesieniem nakładów finansowych. Dlatego też przedsiębiorcy inwestujący w Gminie Brojce mogą uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z zapisami podjętej w grudniu przez Radę Gminy Brojce uchwały:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powstałe na skutek realizacji inwestycji nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części, położone na terenach Gminy Brojce. Zwolnienie przysługuje:

  1.  przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – inwestycji, której koszty kwalifikowane związane z daną inwestycją wyniosą od 150 000 zł do 2mln zł;
  2. przez okres 2,5 roku, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – inwestycji, której koszty kwalifikowane związane z daną inwestycją wyniosą powyżej 2 mln zł do 10 mln zł;
  3. przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – inwestycji, której koszty kwalifikowane związane z daną inwestycją wyniosą powyżej 10 mln zł.

Uchwała jest skierowana również do tych osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą w kontekście budowanego Rodzinnego Parku Rozrywki Hossoland. Obiektu, który już jest magnesem przyciągających kolejnych inwestorów do Gminy Brojce i daje perspektywę prowadzenia działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego.

list książka długopis

Poprzedni artykułRekordowy start zawodników Mokasyna w Neubrandenburgu
Następny artykułZawodnicy Mokasyna w Kadrze Narodowej B wieloboju na 2023 rok