Gryfice od kilkunastu już lat należą do (nielicznego) grona polskich miast powiatowych, które mogą poszczycić się obecnością szkoły wyższej, kształcącej mieszkańców regionu na poszukiwanych kierunkach, zarówno w ramach studiów licencjackich, jak i podyplomowych. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, poprzez swój Wydział w Gryficach, obecna jest w regionie gryfickim już od 15 lat. Przy tej okazji warto przypomnieć niektóre fakty, jak i przybliżyć sylwetkę tej uczelni, na stałe już zakorzenionej w krajobrazie Ziemi Gryfickiej.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, a tym samym Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia przez całe życie (Life Long Learning). Misja Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu określa precyzyjnie jej profil jako Uczelni kształcącej praktycznie, rozwijającej, obok wiedzy formalnej, praktyczne umiejętności zawodowe. Deklaracja powyższa stanowi punkt wyjścia do tworzenia programów studiów (licencjackich, magisterskich, podyplomowych). Dodatkowo, powyższy zapis decyduje o zaangażowaniu w procesie nauczania – oprócz własnej kadry akademickiej – również naukowców z innych ośrodków oraz praktyków, chętnych do dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym. Istotną rolę przywiązujemy także do zastosowania w dydaktyce wielu innowacyjnych, aktywizujących metod nauczania.

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, rozpoczął swoją działalność w 2004 roku, wówczas jako Wydział Przedsiębiorczości. W pierwszym roku funkcjonowania Wydziału, studia na kierunku Ekonomia rozpoczęło 148 studentek i studentów. Oferta edukacyjna gryfickiej uczelni obejmowała studia licencjackie na specjalnościach marketing, bankowość, organizacja i zarządzanie, turystyka oraz rachunkowość. Pierwsi absolwenci opuszczali mury Wydziału w 2007 roku. Wówczas, dyplom licencjata otrzymało 109 osób.

Ważnym kamieniem milowym w historii gryfickiej Uczelni był rok 2011, w którym po raz pierwszy studia licencjackie rozpoczęli studenci Pedagogiki w liczbie 78 osób. Do wyboru mieli specjalności takie jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz resocjalizacja.

Aktualnie, dyplomem ukończenia studiów w Wydziale Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach może pochwalić się 606 absolwentów kierunku Ekonomia, oraz 230 absolwentów kierunku Pedagogika.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia uwzględniająca aktualne trendy i potrzeby edukacyjne, znająca i odpowiadająca na potrzeby współczesnego rynku pracy (w tym lokalnego), zarówno ofertą kierunków studiów, jak i wyróżnionych w ich ramach specjalności. Oczekiwania pracodawców oraz potrzeby edukacyjne lokalnej społeczności spowodowały uruchomienie w Gryficach również studiów podyplomowych, które są krótszą formą kształcenia, adresowaną do osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej, pragną jednak zdobywać nowe i podnosić swoje kwalifikacje. Do najbardziej popularnych kierunków studiów podyplomowych o profilu pedagogicznym oferowanych przez Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach należą Oligofrenopedagogika, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia psychologiczno- pedagogiczna, Przygotowanie pedagogiczne. Z kolei w obszarach związanych z biznesem i ekonomią największym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się Księgowość i płace w małej firmie, Menadżer BHP, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Ze względu na stałą obserwację trendów edukacyjnych w zbliżającym się roku akademickim przygotowano najnowsze kierunki studiów podyplomowych takich jak Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej oraz Social media manager i Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji publicznej.

Najbliższe plany to rozpoczęcie nowego roku akademickiego i jego uroczysta inauguracja w dniu 19.10.2019 o godzinie 12:00 w siedzibie Wydziału przy ul. Piłsudskiego 34 w Gryficach.

Więcej informacji o Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach znajduje się na stronie www.zpsb.pl.

zpsb

Poprzedni artykułJakub Kubiak zwycięzcą Turnieju Szachów Klasycznych I GFS
Następny artykułSprzątanie plaży w Rewalu z Baltic Pipe