1202 laptopy oraz 730 komputerów stacjonarnych, a także tablety i sprzęt multimedialny trafią do dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej. W Powiecie Gryfickim 141 laptopów trafi do dzieci z pieczy zastępczej.

Rząd przekazał na ten cel blisko 8 mln złotych do dyspozycji samorządów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Środki finansowe przekazane samorządom powiatowym i samorządowi województwa przeznaczone zostały głównie na zakup wyposażenia do zdalnej nauki, który trafi do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

W sumie w ramach projektu do zachodniopomorskich samorządów trafi kwota 7 909 472 zł. Wsparcie obejmie w sumie 4736 osób w 1553 podmiotach. Część pieniędzy przeznaczona jest również na zakup maseczek, rękawiczek, płynu dezynfekcyjnego oraz wyposażenia miejsc kwarantanny.

Środki pochodzą z dwóch źródeł: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

W Powiecie Gryfickim 141 laptopów trafi do dzieci z pieczy zastępczej na łączną kwotę 451. 500 złotych.

LAPTOPY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Foto: ZUW