Od czwartku 15 października br. w Hali Gryf Arena trwa akcja przekazania komputerów oraz środków higienicznych w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020.

Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejskich w kwocie 436.006,57 zł.

Środki finansowe przekazane samorządom powiatowym i samorządowi województwa przeznaczone zostały głównie na zakup wyposażenia do zdalnej nauki, który trafi do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

LAPTOPY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
1202 laptopy oraz 730 komputerów stacjonarnych, a także tablety i sprzęt multimedialny trafią do dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej. Foto: ZUW

Celem projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID – 19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup komputerów, laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością) zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.