Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rewalu zakończył się rok akademicki. Wczoraj, 11 maja, odbyło się ostatnie spotkanie. Upłynęło pod znakiem zabawy! 

Był specjalny pokaz tańca – zwieńczenie nauki studentów:

wręczono dyplomy wyróżniającym się uczestnikom Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski podziękował Pani Annie Kusztelak, która jako Prezes Stowarzyszenia sumiennie realizowała cały program zapewniając uczestnikom dużo różnorodnych zajęć zarówno edukacyjnych jak i rozrywkowych.

W trakcie spotkania można było również podziwiać rękodzieło przygotowane przez studentów UTW: