Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o środki finansowe na wsparcie w przedmiocie COVID-19. To kolejny element tak zwanej tarczy antykryzysowej.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił wniosków w ramach nowego „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID – 19”.

Program zakłada między innymi wsparcie trzeciego sektora poprzez:

  • dofinansowanie kosztów czynszu,
  • dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej,
  • działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią.

Program wchodzi w skład tzw. tarczy antykryzysowej dla sektora pozarządowego. Organizacja może otrzymać finansowanie maksymalnie na jeden wniosek w ramach 2 priorytetów:

  • Priorytet 1. Działania wspierające – dotacja do wysokości 50.000 zł;
  • Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO – dotacja do wysokości 40.000 zł.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane. Nabór ma charakter ciągły od 12 maja 2020 r., godz. 12:00 – do wykorzystania środków lub dnia zakończenia programu, tj. 30 listopada 2020r.

Zgłoszenia dla Wnioskodawców w Programie COVID-19 odbywają się w Systemie Obsługi Dotacji (Generatorze Wniosków).

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, znajdują się pod adresem niw.gov.pl