Spółka Wodociągi Rewal wzbogaciła się o samochód specjalistyczny do monitorowania i czyszczenia kanalizacji WUKO, na podwoziu Mercedesa o pojemności 11 tysięcy litrów z możliwością recyklingu wody.

Pojazd zakupiony został w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt tego zakupu to kwota 2 miliony 200 tysięcy złotych.