Już jutro 28 czerwca br., wybory Prezydenta RP. Przypominamy kilka podstawowych zasad, jakie obowiązują podczas głosowania.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. Jeżeli wyborca przybędzie do lokalu wyborczego na kilka minut przed jego zamknięciem, obwodowa komisja wyborcza musi umożliwić mu oddanie głosu. W przypadku zebrania się kolejki przed lokalem wyborczym, o godz. 21.00 jeden z członków obwodowej komisji wyborczej stanie na końcu kolejki, zamykając tym samym grupę osób, które będą mogły zagłosować. Inne osoby, które po tym czasie zechcą dołączyć do kolejki nie będą dopuszczone do głosowania.

W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy kartę do głosowania z nazwiskami jedenastu kandydatów na prezydenta. Aby oddać ważny głos należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość wyborcy i umożliwi znalezienie go w spisie oraz dopuszczenie do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Ze względów sanitarnych wyborca wchodzi do lokalu wyborczego w maseczce i w celu dokładnej identyfikacji na prośbę członka komisji może ją na chwilę zdjąć. Zaleca się także zabranie do lokalu wyborczego własnego długopisu.

W lokalu wyborczym w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej. Stanowiska pracy członków obwodowej komisji wyborczej będą rozmieszone z zachowaniem około 1,5 m odstępu.

Przed otwarciem lokali oraz podczas pracy komisja wyborcza będzie dezynfekowała wszystkie powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armaturę, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym. Ponadto, obwodowa komisja wyborcza ma zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

Przy wejściu do lokalu wyborczego, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

wybory
28 czerwca 2020r. wybieramy Prrezydenta RP.