W czwartek 29 kwietnia br., obradowała Rada Powiatu Gryfickiego. Była to XXXIII sesja, radni procedowali zdalnie, a wśród przyjętych uchwał była między innymi pomoc finansowa dla Gminy Gryfice do zadania wymiany windy w Urzędzie Miejskim.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad. Zawierał on między innymi sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, które po kilku pytaniach i dyskusji zostało przyjęte.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfice w kwocie ponad 90 tysięcy złotych, co stanowi 50% wartości zadania. A będzie to wymiana windy w Urzędzie Miejskim, ponieważ obecnie działająca nie nadaje się już do użytku, a nawet może stanowić zagrożenie. Partycypacja w kosztach tego przedsięwzięcia wynika z faktu, że Powiat Gryficki jest współwłaścicielem obiektu. Podczas obrad dowiedzieliśmy się także, że przygotowane są środki na dokumentację dotyczącą drogi w Rotnowie, o remont której przez wiele lat zabiegała sołtys wsi i radna Rady Miejskiej w Gryficach, Elżbieta Walczak.

Poza tym radni pochylili się nad sprawozdaniem z realizacji „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Po odpowiedziach na pytania, których udzielała Dorota Losik – pracownik PCPR, zostało ono przyjęte, podobnie jak sprawozdanie z działalności tej placówki.

Przy zmianach w budżecie powiatu na 2021 rok zapisana została kwota 150 tysięcy złotych, jako wkład powiatu w koszt zakupu nowego samochodu bojowego dla PSP w Gryficach. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie dotychczasowo używane auto zostanie przekazane dla OSP Gryfice.

Wygospodarowano też 15 tysięcy złotych dla gryfickiej policji na rekompensaty za dodatkowy czas służby.

Rozmawiano również o możliwościach, jakie mogą dotyczyć obecnej siedziby PSP po przeniesieniu służby do nowego obiektu. W momencie wygaszenia zarządu nad obiektem będzie on w dyspozycji Skarbu Państwa, a zainteresowany jego zagospodarowaniem jest prawdopodobnie burmistrz Gryfic.

Radni dyskutowali też o sposobie wydatkowania środków pozyskanych ze sprzedaży działek w Rzęskowie. Jedni uważali, że powinny one być wydane na inwestycje w Gminie Gryfice, inni natomiast twierdzili, że powiat to nie tylko ta gmina. Podobno do pierwszej opcji powiat zobligowany jest tzw. „umową dżentelmeńską”, jaka została zawarta między poprzednim Zarządem Powiatu, a burmistrzem Gryfic.

Poza tym podczas obrad przyjęte zostało sprawozdanie za 2020 rok Powiatowego Rzecznika ds. Konsumentów oraz sprawozdanie dotyczące programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Poprzedni artykułWSA unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z 2020 roku
Następny artykułMatury ruszyły. Dziś język polski.