We wtorek 31 sierpnia odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Oprócz próby wybrania przewodniczącego Rady, powitano również nowego radnego. Został on wskazany na miejsce Janusza Ławruszki, który odszedł na wieczną wachtę.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe przewodnicząca Rady Agnieszka Mackojć odebrała ślubowanie od nowego radnego, którym jest były wójt Gminy Rewal Józef Gandurski. Od tego momentu radny mógł wspólnie z innymi głosować nad uchwałami. Jedna z nich mówiła o określeniu założeń polityki budżetowej oraz wskazówkach do opracowania projektu budżetu powiatu na 2022 rok. Oznacza to, że niebawem poznamy projekt budżetu na przyszły rok.

Kilka punktów porządku obrad dotyczyło podjęcia uchwał w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzonych przez powiat. Zdania w tej kwestii były podzielone. Niektórzy radni uważali bowiem, że takie zwolnienie powinno dotyczyć tylko tych placówek, które rzeczywiście mają dużą liczbę uczniów i klas, natomiast pozostali powinni sobie z tymi obowiązkami poradzić.

Podczas obrad przekazana została również informacja o przygotowaniu placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, do rozpoczęcia roku szkolnego. Wynikało z niej, że wszystkie szkoły oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze są dobrze przygotowane.

W siedmiu placówkach naukę będzie pobierało 1.546 uczniów w 71 oddziałach. Wiedzę będzie im przekazywało 208 nauczycieli przy wsparciu 57 osób obsługi administracyjnej.

Największą liczbę uczniów od początku tego roku szkolnego zanotował Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach, bo będzie ich aż 626, w tym klasy – Mistrzostwa Sportowego 253, Technikum Ekonomicznego 201 oraz BSIS 172.

Drugie miejsce pod względem liczby uczniów zajmuje LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Chrobrego w Gryficach, będzie ich 349, a trzecie Zespół Szkół im. Z. Herberta w Trzebiatowie, tam będzie się uczyło 324 młodych ludzi.

Kolejną, jedną z ważniejszych uchwał podjęto w sprawie wystąpienia do wojewody o uznanie regionu Powiatu Gryfickiego, jako dotkniętego suszą i podjęcie działań z tym związanych. Jak argumentowali radni, być może nie wszędzie susza była odczuwalna, ale są takie miejsca, gdzie jej skutki są bardzo dotkliwe.

Na zakończenie obrad podjęto próbę wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego, ale niestety żadna kandydatura nie otrzymała wystarczającej liczny głosów, (link do artykułu poniżej).

Sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Nieudane głosowanie na przewodniczącego

Poprzedni artykułŻurawianki pojadą do stolicy na finał ogólnopolskiego konkursu!
Następny artykułRewalski Piknik Militarny w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej