Mieszkańcy gminy Karnice, którzy chcą otrzymać dofinansowanie w związku z usunięciem wyrobów azbestowych mają możliwość składać wnioski w terminie do 19.01.2017 r. w Urzędzie Gminy Karnice przy ul. 11 Marca 7 w Karnicach. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy Karnice.

Wójt Gminy Karnice zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie zadania pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karnice”. Wójt wystąpi w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karnice”.

Koszty, na które można można otrzymać dofinansowanie to:

  • demontaż wyrobów zawierających azbest,
  • zbieranie wyrobów wcześniej zdemontowanych,
  • transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. (91) 387 72 24 lub 785 601 600 oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.