Ponad 26,5 mln zł z budżetu państwa trafi do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Umowy w sprawie rządowego dofinansowania podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in zasiłki stałe i zasiłki okresowe, dożywianie, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Rządowa dotacja pokrywa 80 procent kosztów utrzymania OPS.

  • Gryfice 430 000
  • Płoty 157 000
  • Trzebiatów 227 000
  • Brojce 115 000
  • Karnice 64 000
  • Rewal 67 000
pieniądze monety
26,5 mln zł z budżetu państwa trafi do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim na utrzymanie OPS.