Gmina Brojce otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa, na realizację działania w zakresie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brojce”, w wysokości 6.700 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 9.699 zł.

W najbliższych tygodniach pracę rozpocznie firma realizująca usługę sporządzenia aktualizacji Programu.

Pracownicy wykonawcy usługi posiadać będą specjalne, imienne upoważnienia, a ich tożsamość, w przypadku wątpliwości mieszkańcy będą mogli potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy. Podczas prac terenowych będą oni sprawdzać tylko nieruchomości, na których znajduje się jeszcze azbest, w zakresie fizycznego miejsca zgromadzenia wyrobów azbestowych (np. dach, działka gruntowa), sposób ich zabezpieczenia, szacunkowej ilości i stopnia zużycia.

Inwentaryzacja pomoże Gminie Brojce w pozyskiwaniu wsparcia na bezpłatny odbiór wyrobów azbestowych z przedmiotowych nieruchomości.

Jednocześnie gmina przypomina, że tegoroczny odbiór azbestu ze zgłoszonych nieruchomości możliwy jest po ogłoszeniu naboru wniosków dla gmin przez WFOŚiGW w Szczecinie.

BROJCE AZBEST