W związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznością zbilansowania całego systemu, samorządy muszą zweryfikować obowiązującą stawkę za odbiór odpadów od mieszkańców. Gmina Trzebiatów ustaliła opłatę na ostatniej sesji.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie podjęto uchwałę o podniesieniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 18,70 zł  do kwoty 24,00 zł od osoby, natomiast w przypadku części nieruchomości na której prowadzona jest działalność stawka ta będzie wynosić 1,10 zł od 1m² powierzchni, w miejsce obecnej 0,90 zł/m2.

Stawki te będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie informujące o nowych opłatach.

Podwyżka stawki jest spowodowana rosnącą ilością odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy, koniecznością odbioru odpadów z miejsc publicznych (np.: cmentarz, ulice, likwidacja dzikich wysypisk, funkcjonowanie PSZOK) oraz rosnącymi stawkami za odbiór i zagospodarowanie odpadów dyktowanymi przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich przetwarzaniem.

Wysokość opłaty za  odpady komunalne w dużym uproszczeniu jest wypadkową ilości ich wytwarzania, kosztów ich zagospodarowania oraz ilości mieszkańców w danej gminie zgłoszonych w deklaracjach Na dwa z tych elementów mamy realny wpływ – ilość wytwarzanych odpadów oraz liczbę osób zgłaszanych  w naszych deklaracjach.

Czy może być taniej, albo czy opłaty te muszą wzrastać?

To w dużej mierze zależy od nas samych. Starajmy się prawidłowo segregować odpady, zgłaszajmy w deklaracjach rzeczywistą liczbę mieszkańców, bądźmy czujni, reagujmy na wyrzucanie odpadów byle gdzie – to kosztuje nas wszystkich.

ODPADY DROŻEJĄ
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie podjęto uchwałę o podniesieniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.