Na dzisiejszej XIX sesji Rady Miejskiej w Gryficach dokonała się zmiana prezydium Rady. Jak pisaliśmy w jednym z lutowych materiałów (link na końcu artykułu), grupa radnych podjęła decyzję o odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Rady. Dzisiaj to się stało.

Jak twierdzili przedstawiciele wspomnianej grupy radnych, przewodniczący swoimi decyzjami i zachowaniem pomija zdanie członków Rady, nie liczy się z ich sugestiami. To z kolei powoduje, że działa zgodnie ze swoim interesem, a nie dla dobra mieszkańców.

– „Niestety nie możemy dojść do porozumienia w wielu sprawach. Przewodniczący forsuje swoje zdanie na każdy temat i wygląda to tak, jakby lekceważył pozostałych radnych. Nie ufamy mu już i praca w takich warunkach stała się nie do zniesienia” – mówili wówczas radni.

Dzisiaj podczas XIX sesji rady Miejskiej w Gryficach dokonało się zamierzenie grupy inicjatywnej. Początkowo punkt mówiący o odwołaniu przewodniczącego był na samym końcu porządku obrad, jednak tuż po sprawach regulaminowych z sali obrad wpłynął wniosek formalny o przeniesienie go w miejsce punktu drugiego. Radni przegłosowali wniosek 11 głosami za. Burmistrz Andrzej Szczygieł w swoim wystąpieniu ad vocem poprosił radnych, aby dali sobie czas na weryfikację pracy Rady pod przewodnictwem Krzysztofa Tokarczyka. Jednak wszystko poszło torem, jaki obrała sobie grupa inicjatywna. Powołano komisję skrutacyjną i głosowano nad odwołaniem Krzysztofa Tokarczyka z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Rada 11 głosami za odwołaniem przy 9 przeciw i 1 wstrzymującym się odwołała dzisiaj swojego przewodniczącego z funkcji.

sesja rada gryfice
Rada Miejska w Gryficach odwołała swojego przewodniczącego.

Nowym przewodniczącym został Tomasz Kaszlej wybrany 12 głosami, a drugim wiceprzewodniczącym jest obecnie Wiesław Asztel wybrany 14 głosami. W ten sposób Rada Miejska w Gryficach ma pełne prezydium rady.

sesja rada gryfice
Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryficach został Tomasz Kaszlej.
sesja rada gryfice
Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryficach został Tomasz Kaszlej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach do zmiany?