W grudniu tego roku zostaną oddane do użytku trzy świetlice wiejskie, na realizację których gmina Gryfice uzyskała wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwa budowa nowych obiektów w Baszewicach, Borzyszewie i Rzęsinie.

Ideą przedsięwzięcia było stworzenie w sołectwach przestrzeni kulturalno – integracyjnej dla mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Gryfice. Świetlice to nowe obiekty, w pełni wyposażone. – Mamy nadzieję, że staną się miejscami, gdzie mieszkańcy będą integrować się, gdzie będą umacniały się więzi społeczne, gdzie być może na bazie tychże utworzone zostaną podmioty o charakterze stowarzyszeń animujące codzienne życietłumaczy burmistrz Andrzej Szczygieł.

Całkowita wartość inwestycji to 1 558 729,37 zł, w tym pomoc ze środków „EFRROW” na poziomie 63,63% – 991 819,00 zł. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zaangażowaniu środków z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nowe świetlice wiejskie w gminie Gryfice
Trwa budowa świetlic w Baszewicach, Borzyszewie i Rzęsinie. Źródło: Gmina Gryfice